Sài Gòn

Đây có lẽ là địa điểm chụp được lựa chọn nhiều nhất đối với khách hàng ở Sài Gòn cũng như ở các tỉnh lân cận lựa chọn. Vì nó mang những nét rất đặt trưng và rất riêng. Với mỗi cặp đôi Dallas Wedding sẽ đưa ra nhiều ý tưởng và concept phù hợp …

Sài Gòn Read More »